Strapon yêu cảnh sát móc dude

chú thích hình ảnh,

Strapon yêu cảnh sát móc dude, Nhìn thấy lại là số của Thiếu tá Cảnh, ông mím môi suy nghĩ thật nhanh rồi bấm nhận cuộc gọi.