Hai C. Bơm Một Tóc Đỏ Cổ Họng

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai C. Bơm Một Tóc Đỏ Cổ Họng, Ôm nhau được một lúc thì ông Mạnh ngẩng đầu lên ngó xem xung quanh có ai không rồi cúi xuống khẽ thì thầm vào tai chị gì đó, mình thấy chị đẩy ông ý ra rồi nói khẽ:.