Cái Mông Bự Đại Học, Các Cô Gái Cho Ra Những Phương Tiện

chú thích hình ảnh,

Cái Mông Bự Đại Học, Các Cô Gái Cho Ra Những Phương Tiện, Năm ngón tay sắc bén của Khánh Phương chém mạnh ra phía sau muốn đoạn cánh tay của kẻ cầm kiếm.