Dài, cho khuôn mặt nhỏ lỗ

तस्वीर का शीर्षक ,

Dài, cho khuôn mặt nhỏ lỗ, Nữ nhân này, đã bao lâu rồi không được ăn cơm gia đình vậy, Thẩm Hạo chủ động nhận việc rửa chén, Hạ Tiểu Vũ muốn hỗ trợ, nhưng hắn sống chết không cho.