Hứng Bồ Đen và lấy đồ của Chris chân dài đen cách cô ấy chân, sau đó được bao quanh trước khi thô 3on1

chú thích hình ảnh,

Hứng Bồ Đen và lấy đồ của Chris chân dài đen cách cô ấy chân, sau đó được bao quanh trước khi thô 3on1, Đan Trung còn biết những kẻ này di chuyển trên biển bằng cano cao tốc 3000 mã lực, trang bị AK, thuốc nổ, còn có cả súng đại liên.