Ngoài trời, ở trong rừng

chú thích hình ảnh,

Ngoài trời, ở trong rừng, Về phần bà Hoàng Cúc, sau mối tình đầu không đi đến đâu bà gần như không còn tin vào đàn ông trên đời, trái tim bà trở lên chai sạn với cánh mày râu.