Thổi kèn và đít

chú thích hình ảnh,

Thổi kèn và đít, Nàng cũng đã hiểu ra được vì sao mẹ đi đến tình cảnh này… Dượng Phú lấy tính mạng của Thy Thy để ép mẹ nhận tội thay cho ông ta.