Slim Lớn Khó Thằng Tranny

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim Lớn Khó Thằng Tranny, Như thấy Khánh Phương quan sát, Hoài Nam cười tủm tỉm bấm vào một nút nhỏ bên ghế.