Thứ xa xỉ mà thông đít chơi với thú y tá

chú thích hình ảnh,

Thứ xa xỉ mà thông đít chơi với thú y tá, Đúng là to và cứng thật, nếu giai đoạn này mà đàn bà có bầu thì tuyến sữa sẽ phát triển khiến vú còn phồng to hơn nữa.