Nhật Grannies #1

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật Grannies #1, Dù Hoài Trung thần trí không tỉnh táo nhưng thực lực hắn vẫn y nguyên cường đại đến đáng sợ.