Hai Cô Gái, Rất Nhiều Người, Các Cậu Thích Những Cuốn Băng Ấy Cho BJs.

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Cô Gái, Rất Nhiều Người, Các Cậu Thích Những Cuốn Băng Ấy Cho BJs., Ngọc Diệp và lão Quân cắm cúi ăn mà không dám ho he gì, thỉnh thoảng họ liếc nhìn đối phương xong lại liếc bà Cúc như những tên ăn trộm sợ bị bắt quả tang.