Tôi chọc bản thân mình

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi chọc bản thân mình, Ông Vương, hôm qua hai vợ chồng Hoài Nam đã dùng trực thăng của Tập đoàn Bắc Nam đi tuần trăng mật ở The Eden Thổ Chu.