Sữa enema tóc nâu vữa tường

तस्वीर का शीर्षक ,

Sữa enema tóc nâu vữa tường, Nhất thời, Trần Tư Tư ư lên một tiếng, vô lực giãy giụa vài cái, liền không phản kháng nữa, tùy ý để Thẩm Hạo làm bậy.