Rất nóng một mình cô gái

chú thích hình ảnh,

Rất nóng một mình cô gái, Mây đen cuồn cuộn kéo đến che lấp cả bầu trời, tiếng sấm chớp đùng đùng vang động khắp nơi.