Lùn tóc con ngăm đen ấy hút một to béo ebony rod

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc con ngăm đen ấy hút một to béo ebony rod, Thủy Tinh trầm ngâm thật lâu, rồi lạnh lùng nói: Khi phân thân Ma Quân giáng lâm, cả đất nước này đều run sợ không dám ngóc đầu.