Á Bú Ba Lớn C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Á Bú Ba Lớn C., Lương Sơn Bá lúc này cũng say mê vùi mặt vào đôi gò bồng đảo to lớn săn chắc đang nảy lên xuống của tiên cô, tiếng rên rỉ gầm gừ trong khoái lạc cứ thế tiếp tục âm vang.