Baylee - Độc Tấu 1 Cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Baylee - Độc Tấu 1 Cảnh, Đoạn spring này mình cũng kể sơ qua thôi, chủ yếu là mình muốn lướt đến ngày 4/4/13Đó là hôm thứ 2, sáng mình với chị dậy, cà 2 quấn lấy nhau hun hít gần 1 tiếng mới chịu đi đánh rang, hơi dơ xíu.