Teen Thông Đít Hoan Lạc Beeg

chú thích hình ảnh,

Teen Thông Đít Hoan Lạc Beeg, Ấn ký thần thức không thể tìm thấy… Tung tích miếng ngọc bội nhà họ Nguyễn gần như vô vọng.