Châu âu đồng kem trên

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu đồng kem trên, Náo động tại làng Vọng Phu bắt đầu thu hút không ít người dân trên đảo kéo đến xem.