Thư ký Đen Vớ có Trẻ con C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Thư ký Đen Vớ có Trẻ con C., Thảo Trinh mở cửa rồi nhào vào lòng người phụ nữ có gương mặt tiều tụy cùng với mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu.