Khó Với Mày, Rất Hân Hạnh Vì Cô Gái Trong Cái Bao Cao Su

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó Với Mày, Rất Hân Hạnh Vì Cô Gái Trong Cái Bao Cao Su, Nàng thậm chí không có thời gian nhìn sự sống chết của hắn, cả người lộn nhào qua người hắn tránh thoát một làn đạn lia ngang như lưỡi hái tử thần.