Đen Mì Hai Chân Đồ Chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đen Mì Hai Chân Đồ Chơi, Chúc em năm mới vui vẻ và kiếm được thật nhiều tiền để tháng 12 năm sau còn về chung với anh.