Tóc vàng, đồ ăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, đồ ăn, Đinh Nhị Cẩu gật đầu đứng dậy rời đi, cứ như vậy vụ giao dịch âm thầm đã đạt thành, song phương đều được điều mà đối phương mong muốn….