Thằng Nhật Cảnh Sát Phụ Nữ Ngồi Trên C.

chú thích hình ảnh,

Thằng Nhật Cảnh Sát Phụ Nữ Ngồi Trên C., Mặc dù đã cài hết cúc áo nhưng vì em không mặc áo ngực nên hai bầu vú em cứ cong vút lên bên trong chiếc áo, núm vú nhọn hoắt nổi hẳn lên ẩn hiện thập thò bên trong chiếc áo trắng học sinh.