Bra 1of3

chú thích hình ảnh,

Bra 1of3, Thở dài rồi mình lại ngồi xuống, ngồi xuống không phải vì nhớ Ly mà là mình lại nhớ đến chị.