Một Phần Thưởng Giữa Đôi Chân Dài

तस्वीर का शीर्षक ,

Một Phần Thưởng Giữa Đôi Chân Dài, Tôi thấy Ngọc đã bắt đầu ngấm men bia và mệt do vừa hát xong, nàng với tay xé mở khăn giấy ướt trên bàn, dựa hẳn lưng vào ghế sofa, Ngọc lau khuôn mặt cho tỉnh táo lại một chút.