Hai skinny tính đại học, các cô gái buồm trên ghế sofa mà ...

chú thích hình ảnh,

Hai skinny tính đại học, các cô gái buồm trên ghế sofa mà ..., Có bà bác còn thủ thỉ nó xinh quá về trai theo, không khéo lại mất vợ đấy con ạ hờ hờ… tôi còn không sợ, người ngoài lại ngồi đi lo.