Fisting cái thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Fisting cái thằng, Theo thỏa thuận thì đồ chưa xé mạc vẫn được đổi trả nên Dương đã chọn được chiếc áo vừa với mình.