Cô gái mất một, tóc vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái mất một, tóc vàng, Vợ chồng em định đi Mỹ chuyến này tính sẽ trốn ở lại bên đó luôn phải không? Hương giật mình tròn mắt nhìn hắn Anh nói thật nhé, không dễ thế đâu.