Desi da đỏ em tuyệt quá khó với mày, khốn kiếp

chú thích hình ảnh,

Desi da đỏ em tuyệt quá khó với mày, khốn kiếp, Giá như lúc này ông Hải đang nằm bên cạnh chắc cô vợ xinh đẹp đã hiếp ông ấy đến gãy sụn.