Thiếu niên

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên, Mà thân phận của Thẩm Hạo chính là con rể tương lai của Tần Phỉ Tuyết, là chồng tương lai của Trần Tư Tư.