Tôi nhồi 51 năm vợ

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi nhồi 51 năm vợ, Rồi dường như nghĩ ra được điều gì tâm đắc, lão già nhếch mép cười một cách đầy bí hiểm.