Tao một slim vòng dưới

chú thích hình ảnh,

Tao một slim vòng dưới, Kỳ quái, hôm nay sao lại trời lại nóng như vậy, Thẩm tiên sinh, ngài không ngại nếu tôi mở nút áo ra chứ?.