Lớn Ướt Mông 21

chú thích hình ảnh,

Lớn Ướt Mông 21, Những cơn gió mang theo sức nóng lùa qua từng khe cửa, hai người trong một căn phòng không có điều hòa dĩ nhiên không hề dễ chịu.