Dễ thương cô gái mập ấy hút một meannie

chú thích hình ảnh,

Dễ thương cô gái mập ấy hút một meannie, Bất Bại nói tiếp: Theo ta biết, từ hơn 4000 năm trước, trong nước Việt đã tồn tại bí ẩn về một địa điểm đặc biệt gọi là Nghịch Thiên Cảnh.