Đồng tính và 2 đồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồng tính và 2 đồng, Đáng lẽ hai mẹ con về một lượt nhưng Nga cố tình kết thúc bài học sớm hơn để lấy xe đi trước một bước.