Vắt sữa trong lòng trinh bạch lồng II.

chú thích hình ảnh,

Vắt sữa trong lòng trinh bạch lồng II., Tối nay nàng trang điểm khá nhẹ nhàng, duy chỉ có đôi môi được nàng đánh kỹ đỏ mọng đầy quyến rũ.