Mẹ, Anh nóng bỏng

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ, Anh nóng bỏng, Hoàng Yên nhìn lên trời như muốn xem có cái Thiên nhãn to lớn nào vừa thấy cảnh tượng vừa rồi hay không.