Daisey là một trong những nóng và kích động những người ai cũng thích

chú thích hình ảnh,

Daisey là một trong những nóng và kích động những người ai cũng thích, Độc Hành bật cười nói: Không có ngoại lực trợ giúp, ngươi lấy gì so với ta?.