Thế nào hai lần! Đồ

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế nào hai lần! Đồ, – Em xin lỗi anh hôm nay em không nghe máy làm anh phải chạy hồng hộc qua nhà em để tìm em nữa.