Vắt sữa, và ăn nó

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa, và ăn nó, Cụ bị mất 3 ngón tay giữa ở bàn tay phải vì một lần trúng bom nên phải cưa nhưng cụ vẫn rất giỏi.