Đôi tình, một bằng người bạn

chú thích hình ảnh,

Đôi tình, một bằng người bạn, Dương bấu mười ngón tay vào mông Nga bất ngờ tăng tốc mà không báo trước.