Lần đầu tiên xuất tinh trong khi sử dụng cây đũa thần của tớ, nó bắt tôi bất ngờ

तस्वीर का शीर्षक ,

Lần đầu tiên xuất tinh trong khi sử dụng cây đũa thần của tớ, nó bắt tôi bất ngờ, Cặc dựng lên ngất ngất nhắc nhở đang bị bỏ không, Nga ngoạm lấy bú như điên dại để quên đi cái lồn ở phía dưới đang phó mặc cho miệng Dương rút cạn khí huyết.