Vắt sữa mà không sử dụng bàn tay... 3 bởi sugarhh

chú thích hình ảnh,

Vắt sữa mà không sử dụng bàn tay... 3 bởi sugarhh, Anh… không sợ em sẽ… hấp khô anh sao? Ha ha… Giống như sư phụ em nói… Được chết sung sướng như vậy là có lợi cho anh rồi.