Lớn Hoan Lạc

chú thích hình ảnh,

Lớn Hoan Lạc, Tối đó dì lên phòng tôi rụt rè hỏi tôi cách mở TV, lần trước con bày dì quên mất rồi.