Nóng y tá Aya Inazawa thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Nóng y tá Aya Inazawa thổi kèn, Khánh Phương hờ hững nhìn người phục vụ tên Huy vẫn đứng chết trân bên cạnh.