Sang quý bà yêu gloryhole đi.

chú thích hình ảnh,

Sang quý bà yêu gloryhole đi., Bốn chiếc xe như bốn con quái vật xổng chuồng gào rú như muốn làm cho cả thành phố tỉnh giấc.