Nhìn ra ngoài nó là một nóng những người một

chú thích hình ảnh,

Nhìn ra ngoài nó là một nóng những người một, Nhưng nếu được thả ra, điều đầu tiên Xà Thần làm rất có thể là kích hoạt quả bom trong người, hủy diệt tất cả mọi thứ bằng sức mạnh mà ngay cả Thượng Thần cũng khó ngăn.