Mặc đồ vào đi.

chú thích hình ảnh,

Mặc đồ vào đi., Cảnh tượng đẹp mắt này khi mọi người ở trên đỉnh núi không thể nhìn thấy….