Grannies và bà già bú cái củ bự bởi o

chú thích hình ảnh,

Grannies và bà già bú cái củ bự bởi o, Nhìn Tôn Đức, lại nhìn Vương Hải Phong, Thẩm Hạo liền biết lúc trước bọn họ khẳng định đã trao đổi với nhau, chẳng qua vận khí của mình không tốt, đâm đầu vào bọn họ.